Godt gjennomført møte

Opprettet den:
13. januar 2015
Skrevet av:
mysuseter

Det kom hele 16 personer til dialogmøtet som kommunen hadde innkalt til i forbindelse med framtidig organisering av Løypelaget.
Møtet ble gjennomført på Mysuseter Fjellstue, lørdag 10. januar.

Det var representanter fra både hyttelag, veglag, idrettslag, hyttevel og næringsliv tilstede på møtet.

Jan Erik Lien fra Otta Idrettslag styrte møtet på en dyktig måte.

Hensikten med møtet var å få fram så mange ideer og tanker som mulig, for å finne en framtidig organisasjon som kan sikre en stabil drift og et godt økonomisk fundamentert Løypelag.

Det ble gjennomført en idedugnad der mengder av ideer ble framkastet.  Dette gikk både på hvordan en kunne øke dagens inntekter fra både brukere og andelseiere, samt se på muligheter for mer effektive driftsformer, samarbeid etc.

Av de mer konkrete forslag kan nevnes driftsendring slik at en får rett til å melde seg på grasrotandelen til Norsk Tipping.
Av de mer "lystige" forslag kan nevnes snøproduksjonsanlegg og etablering av lysløype.

Ang. ambisjonsnivået så var det enighet om at en ikke ønsker å tilby et dårligere tilbud til brukerne enn det vi har i dag.

En fremtidig styringsmodell må være effektiv og ikke for stor og tungrodd.
Hvordan det i praksis skal bli fremover, må det nye styret avgjøre, når det en gang blir gjennomført valgt ved neste årsmøte, - som er tidsatt til vår/forsommer.

Inntil da kjører Løypelaget som før med Magne, Johan og John ved rattet.

Det ble også enighet om å nedsette et interimsstyre eller valgstyre der en ønsker å få med representanter fra næringslivet på Otta, næringslivet og grunneierne på Mysusæter, Mysusæter vel samt vegstyrene og løypeinteressene. Det ble foreslått noen personer, og Mysusæter Vel tar forhåpentlig ansvar for innkalling til 1. møte. En forventer at resultatet av arbeidet vil foreligge ved neste årsmøte.

Møtet ble holdt i en god tone, og utendørs kom det bortimot 30 cm nysnø!
Johan A. Lie / referent

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2021
Personvernerklæring